CINEMAS

18 Abovyan Str.
+37410 521 210
Gay Ave. 16
+37412 755 557
3 Tsitsernakaberd Highway
+37460 755 555
8 Papazyan Str.
+37460 755 555
34/3 Arshakunyats Ave.
+37411 888 888
74 Zoravar Andranik Str.
+37410 723 300